Monday, March 8, 2010

Ženska posla

Evo, skoro sam završio sa prvim godišnjim ciklusom skretanja pažnje na pogrešnu interpretaciju i pravo značenje nekih praznika, koje pada u zaborav... bar što se tiče te aktivnosti ovde na blogu. Došao je i taj dan, praznik žena. Pošto se tom tematikom bavim već nekoliko godina unazad, ja ću lepo do maksimuma da se ponovim, od reči do reči, prošlogodišnjim postom s foruma sajta grad-ruma.net:

Wednesday, March 3, 2010

Demo masters 7

Eto, prošlo skoro nedelju dana, pa bi možda bilo vreme da ispljujem i ovaj event, superfinale DM7 takmičenja Dvestad(v)ojke. Slegle su se strasti i misli, pa ću možda biti u stanju da ne pizdim totalno dok ovo kucam, već ću staloženo da iznesem svoj hejt.